Ce este reciclarea?

CE ESTE RECICLAREA?


   Conform ultimelor reglemntari legislative  ordinea priorităţilor în cadrul  politicii în materie de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor este urmatoarea;

  1. prevenirea;

  2. pregătirea pentru reutilizare;

  3. reciclarea;

  4. alte operaţiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică;

  5. eliminarea

Dupa cum se poate observa prioritar ar fi sa se urmareasca prevenirea producerii de deseu sau reutilizarea materialelor pentru cat mai multe cicluride viata.

Daca totusi nu se poate realiza operatiunile de prevenire si/sau reutilizare se vor cauta solutii de reciclare.

         Reciclarea reprezintă - orice operaţiune de valorificare prin care deşeurile sunt transformate în produse, materiale sau substanţe pentru a-şi îndeplini funcţia iniţială ori pentru alte scopuri.

        Reciclarea este un circuit  de durata care consta in  colectare,  transport , selectare  si procesare  a deseurilor, in noi materiale care vor fi reintroduse in procesul tehnologic ca materie prima.

        Reciclarea  este  un proces de reutilizare a materialelor devenite deseuri sau de care detinatorii acestora nu mai au nevoie , fara apelarea la materii prime noi, reducandu-se  consumul de energie necesar fabricarii materiilor prime, respectiv eliminarii deseurilor de orice fel.

Reciclarea este o necesitate in eliminarea poluarii, in conservarea energiei si resurselor naturale .

Reciclarea este responsabilitate sociala, inseamna o lume mai cutara pentru copii nostri.

       Până în anul 2020, Romania va trebui sa tinga un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa totală a cantităţilor de deşeuri.