Proiecte finalizate

Dezvoltarea activității Superbon SRL în domeniul recuperării materialelor reciclabile sortate (cu utilizarea surselor de energie prin panouri fotovoltaice)”

 S.C. SUPERBON S.R.L. cu sediul în Oradea, Str. Vlădeasa nr. 56, județul Bihor, CUI RO 19054826, J5/1949/2006, a implementat proiectul cu titlul: „Dezvoltarea activității Superbon SRL în domeniul recuperării materialelor reciclabile sortate (cu utilizarea surselor de energie prin panouri fotovoltaice)”, cod SMIS  112590, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 2433/18.06.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională NORD-VEST în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului a fost de 3.676.167,49 lei, din care asistenţa financiară  nerambursabilă este de 2.189.198,40 lei, din care 1.860.818,64 lei din FEDR și 328.379,76 lei din Bugetul Național. 

Proiectul s-a implementat la punctul de lucru autorizat al societății în Regiunea NORD-VEST, judeţul Bihor, Municipiul Oradea, Str. Petre P Carp, nr. 5, prin REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Obiectivul general al proiectului „Dezvoltarea activității Superbon SRL în domeniul recuperării materialelor reciclabile sortate (cu utilizarea surselor de energie prin panouri fotovoltaice)” a fost realizarea unei investiții inițiale în vederea dezvoltării economice a întreprinderii, creșterea productivității muncii și îmbunătățirii generale a competitivității economice a acesteia pe piață. Obiectivul a fost atins prin extinderea capacității existente de realizare a granulelor din material plastic reciclat ca urmare a realizării activităților propuse prin proiect. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Introducerea inovării de produs și de proces în cadrul societății prin achiziția a unui granulator nou și performant și prin achiziția a unui activ necorporal necesar pentru buna operare a acestuia, precum și prin scăderea costurilor de producție prin instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice
  • realizarea activităților de internaționalizare și a activităților de certificare a sistemului de management și a procesului

Scopul proiectului

Scopul investitiei initiala a constat atât în achiziționarea unui echipament productiv performant, de generație nouă, cât și în achiziționarea unui activ necorporal menit să susțină activitatea productivă dezvoltată prin proiect. De asemenea a fost achiziționat și instalat un sistem de panourui fotovoltaice pentru compensarea consumului energetic la nivelul fluxului de producție. In plus, au fost vizate activități de internaționalizare și de certificare pentru creșterea calității produselor (granulelor) și a prezenței acestora pe piață, inclusiv la nivel internțtional. Astfel, investiția propusă de către S.C. SUPERBON S.R.L. comportă un caracter inovativ atât pe partea de produs cât și pe cea de proces.

Rezultatele proiectului sunt:

– 1 participare la un târg internațional, 1 sistem de management ISO 9001 certificat, 1 certificare de proces de fabricare a granulelor

– 1 buc. granulator, 1 buc. software granulator, 1 buc. sistem panouri fotovoltaice

Data de începere a proiectului: 18.06.2018

Data de finalizare a proiectului: 18.11.2019

Perioada de implementare in luni: 17 luni

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Programului Operaţional Regional 2014-2020

Pagina de Facebook a Programului Operaţional Regional