Investiții în sisteme regenerabile de energie

DECEMBRIE 2023

Finalizarea proiectului
“ Investiții în sisteme regenerabile de energie în cadrul firmei SUPERBON SRL în vederea autoconsumului”

SUPERBON SRL cu sediul în localitatea Nojorid, Strada Calea Leşului nr. 50, judeţul Bihor, România, CUI RO 19054826, J05/1949/2006, a implementat proiectul cu titlul: “Investiții în sisteme regenerabile de energie în cadrul firmei SUPERBON SRL în vederea autoconsumului”, cod SMIS 160829, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 2047/15.03.2023 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
Valoarea totală a proiectului a fost de 1.594.088,00 lei. Valoarea eligibilă a proiectului a fost de 1.309.570,00 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă a fost de 851.220,50 lei compusă din 723.537,43 lei din FC și 127.683,07 lei din Bugetul Național.
Proiectul s-a implementat la punctul de lucru al societății din localitatea Oradea, Strada Petre P. Carp, Nr. 5, Județ Bihor, România, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa Prioritara 11 – Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile.
Obiectivul general al proiectului a constat în realizarea unei investiții destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul întreprinderii Superbon SRL și implicit reducerea costurilor cu energia electrică și a emisiilor de CO2.
Obiectivul a fost atins prin realizarea unei investiții de producere a energiei electrice din surse regenerabile (panouri fotovoltaice) cu o putere instalată de 251,12 kWp. Codul CAEN relevant pentru investiție a fost 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:
1. Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile de 251,12 kWp
2. Reducerea gazelor cu efect de sera, în primul an de operare, echivalent tone CO2: 97,58 tone CO2
Data de începere a proiectului: 15.03.2023
Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023

Rezultatele proiectului:
1. Punerea în funcțiune a unei unități de producere energie regenerabilă (panouri fotovoltaice) cu o capacitate instalată de 251,12 kWp
2. Reducerea gazelor cu efect de sera echivalent tone CO2 în primul an de operare: 97,58

Date de contact:
Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul social al firmei sau la
tel. 0764204680,
email: afn.superbon@gmail.com,
persoana de contact BRIGEAN VIOREL – manager de proiect.
Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune
prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020