Începerea proiectului “ Investiții în sisteme regenerabile de energie în cadrul firmei SUPERBON SRL în vederea autoconsumului”

Începerea proiectului “
Investiții în sisteme regenerabile de energie în cadrul firmei SUPERBON SRL în vederea autoconsumului”

 

SUPERBON SRL cu sediul în localitatea Nojorid, Strada Calea Leşului nr. 50, judeţul Bihor, România, CUI RO 19054826, J05/1949/2006, implementează proiectul cu titlul: “Investiții în sisteme regenerabile de energie în cadrul firmei SUPERBON SRL în vederea autoconsumului”, cod SMIS 160829, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 2047/15.03.2023 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 1.594.088,00 lei. Valoarea eligibilă a proiectului este de 1.309.570,00 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 851.220,50 lei compusă din 723.537,43 lei din FC și 127.683,07 lei din Bugetul Național.

Proiectul se implementează la punctul de lucru al societății din localitatea Oradea, Strada Petre P. Carp, Nr. 5, Județ Bihor, România, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa Prioritara 11 – Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile.

Obiectivul general al proiectului constă în realizarea unei investiții destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul întreprinderii Superbon SRL și implicit reducerea costurilor cu energia electrică și a emisiilor de CO2.

Obiectivul va fi atins prin realizarea unei investiții de producere a energiei electrice din surse regenerabile (panouri fotovoltaice) cu o putere instalată de 251,12 kWp. Codul CAEN relevant pentru investiție este 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile de 251,12 kWp
  2. Reducerea gazelor cu efect de sera, în primul an de operare, echivalent tone CO2: 97,58 tone CO2

 Data de începere a proiectului: 15.03.2023

Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023

Rezultate previzionate:

  1. Punerea în funcțiune a unei unități de producere energie regenerabilă (panouri fotovoltaice) cu o capacitate instalată de 251,12 kWp
  2. Reducerea gazelor cu efect de sera echivalent tone CO2 în primul an de operare: 97,58

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul social al firmei sau la tel. 0764204680, email: afn.superbon@gmail.com, persoana de contact  BRIGEAN VIOREL – manager de proiect.

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Ordonanța de urgență nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

Art. 17. –

(1) Autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, au următoarele obligații:
e) să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, instrumentul economic „plătește pentru cât arunci”, bazat pe cel puțin unul dintre următoarele elemente:
(i) volum;
(ii) frecvență de colectare;
(iii) greutate;
(iv) saci de colectare personalizați;

Cerințele de încadrare a unei operații de valorificare ca operație de reciclare pentru deșeuri

Evaluarea operației de valorificare ca fiind operație de reciclare se realizează potrivit Diagramei privind procesul de valorificare a deșeurilor

Un deșeu se consideră ca fiind reciclat în momentul în care acesta și-a încetat statutul de deșeu, potrivit Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.