Cerințele de încadrare a unei operații de valorificare ca operație de reciclare pentru deșeuri

Evaluarea operației de valorificare ca fiind operație de reciclare se realizează potrivit Diagramei privind procesul de valorificare a deșeurilor

Un deșeu se consideră ca fiind reciclat în momentul în care acesta și-a încetat statutul de deșeu, potrivit Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.